Ministranci

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw.
Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy śwętej.
Pomaga po zakończeniu Mszy świętej.
Ministrant jest tym, który niesie znaki.
Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które są dla liturgii niezbędne.
Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie.
One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.
Ministrant powinien sam być znakiem.
Ministrant przez służbę wskazuje, że każda liturgia i każde nabożeństwo nie jest tylko sprawą kapłana,
lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.
Ministrant służąc pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” to znaczy nie tylko słuchać czy się przyglądać,
ale współdziałać, współtworzyć, czynnie się w nią angażować.