Kancelaria

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kancelaria czynna w dni powszednie po Mszy Świętej

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

CHRZEST
- skrócony akt urodzenia dziecka z USC
- dane o rodzicach i rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wyznanie, wiek,  
  dokładny adres)
- zaświadczenia rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary z parafii 
  zamieszkania

 

MAŁŻEŃSTWO
- aktualne świadectwo chrztu św. (tj. z datą do trzech miesięcy wstecz)
- dowod osobisty
- ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
- świadectwo bierzmowania
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
- zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w poradni rodzinnej
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne do ślubu konkordatowego) lub akt zawarcia związku cywilnego

 

POGRZEB
- akt zgonu z USC
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentów